Všeobecné informácie o nariadeniach vlády

ZÁKAZ VYCHÁDZANIA 27.01.2021 – 02.02.2021

Zákaz vychádzania platný od 01. januára 2021 a končiaci 24. januára 2021 sa opätovne predlžuje od 27. januára 2021 do o 02. februára 2021.

Od 3. do 7. februára 2021 bude zákaz naďalej platiť v 37 najviac postihnutých okresoch.

 

PLOŠNÉ TESTOVANIE

Zákaz vychádzania (platný od 27.01.2021 do 02.02.2021) je spojený s celoplošným testovaním.

Testovanie prebieha od 18. januára 2021 do 26. januára 2021.

Zoznam antigénových testovacích miest nájdete tu: https://www.health.gov.sk/?ag-mom

Zhrnutie, kde všade je a nie je potrebné mať potvrdenie o negatívnom výsledku testovania nájdete tu: https://korona.gov.sk/zakaz-vychadzania/

 

VÝKON PRÁCE OD 27.01.2021

Prosím dohodnite sa s vašim nadriadeným na pracovnom režime v zmysle nižšie uvedeného.

Od 27. januára 2021 do 02. februára 2021 je na cestu do a zo zamestnania a na výkon podnikateľskej činnosti potrebný:

negatívny výsledok RT-PCR alebo antigénového testu  vykonaného od 18. januára 2021 ALEBO

doklad o prekonaní ochorenia covid-19 nie starší ako 3 mesiace  ALEBO

zaočkovanie proti ochoreniu covid-19, od ktorého uplynulo aspoň 14 dní

Od 03. februára 2021 do 07. februára 2021 je na cestu do a zo zamestnania a na výkon podnikateľskej činnosti potrebný:

negatívny výsledok RT-PCR alebo antigénového testu  vykonaného od 27. januára 2021 ALEBO

doklad o prekonaní ochorenia covid-19 nie starší ako 3 mesiace  ALEBO

zaočkovanie proti ochoreniu covid-19, od ktorého uplynulo aspoň 14 dní

Zároveň k vyššie uvedenému (negatívny test/potvrdenie o prekonaní ochorenia/očkovanie) je Potvrdenie/Rozhodnutie Zamestnávateľa pre účely cesty do/z práce, ktoré:

vydáva Zamestnávateľ na základe odôvodnenej žiadosti nadriadeného

iba pre pracovné pozície, ktorých prítomnosť na pracovisku je nevyhnutná pre zabezpečenie procesov/úloh kľúčových pre chod spoločnosti a na nevyhnutne potrebný čas

 

AKO TO BUDE S MOJÍM ZAMESTNANÍM KEĎ SA NEZÚČASTNÍM TESTOVANIA?

Ak dobrovoľne nepôjdete na test musíte zostať v domácej karanténe / izolácii.

Domáca karanténa je v prípade neúčasti na testovaní považovaná za prekážku v práci na strane zamestnanca s nasledovnou povinnosťou:

  1. a)čerpanie dovolenky po dohode so zamestnávateľom
  2. b)voľno bez náhrady mzdy s odpracovaním zameškaného pracovného času po skončení karantény

Dôležité: Ak teda zamestnanec, ktorý nechce absolvovať testovanie, požiada zamestnávateľa o pracovné voľno kvôli karanténe, nemôže automaticky počítať aj s náhradou mzdy.

 

AKO TO BUDE S MOJÍM ZAMESTNANÍM KEĎ BUDEM TESTOVANÝ POZITÍVNE?

Kontaktujte svojho všeobecného lekára, ktorý vám vystaví tzv. pandemickú PN-ku.

(Pandemická PN: Od prvého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti, v prípadoch kedy bola nariadená karanténa alebo izolácia (zamestnancovi, SZČO, dobrovoľne poistenej osobe), Sociálna poisťovňa bude vyplácať dávku vo výške 55% denného vymeriavacieho základu (cca 70% hrubej mzdy).

Celé znenie Uznesenia vlády SR č.30 nájdete tu: https://korona.gov.sk/wp-content/uploads/2021/01/30_2021.pdf