Komunálne voľby 2018 – počet voličov

Komunálne voľby 2018

Obec Turčiansky Ďur na základe ustanovenia § 171 ods. 9 a § 176 ods. 8 volebného zákona zverejňuje počet obyvateľov obce ku dňu vyhlásenia komunálnych volieb. Dňa 6. júla 2018 mala naša obec 182 obyvateľov.

V obci Turčiansky Ďur sa v jednom volebnom obvode volia piati poslanci obecného zastupiteľstva.