Poďakovanie

DHZ Turčiansky Ďur ďakuje nadácii „Nadácia Pontis“ Nadačný fond Adient (cez firmu Trim Leader, a.s.), za poskytnutie finančného grantu na zakúpenie bežeckého pásu.

Výška poskytnutého grantu 609€. Celková suma bežeckého pásu 734,20€. Rozdiel sumy 125,20€ hradilo DHZ Turčiansky Ďur.

Ďakujeme !!!