Komunálne voľby 2018 – počet voličov

Komunálne voľby 2018

Obec Turčiansky Ďur na základe ustanovenia § 171 ods. 9 a § 176 ods. 8 volebného zákona zverejňuje počet obyvateľov obce ku dňu vyhlásenia komunálnych volieb. Dňa 6. júla 2018 mala naša obec 182 obyvateľov.

V obci Turčiansky Ďur sa v jednom volebnom obvode volia piati poslanci obecného zastupiteľstva.

Komunálne voľby 2018 – zverejnenie kontaktov

Zverejnenie kontaktov ku komunálnym voľbám 2018

Zapisovateľka miestnej volebnej komisie :

Mgr. Daniela Hupková Dančová

kontaktné miesto pre odovzdanie kandidátnych listín:

Obecný úrad Turčiansky Ďur, Turčiansky Ďur č. 6

úradné hodiny: pondelok, streda, piatok 17.00 – 18.00

telefón 0904 137 682

mail: obecturcianskydur@centrum.sk

Emailová adresa

na doručenie oznámenia o delegovaní člena a  náhradníka do miestnej volebnej komisie:

obecturcianskydur@centrum.sk