Oznámenie o sadzbe poplatku za uloženie odpadov na skládke

Vážení občania,

v súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v nadväznosti na Prílohu č. 1 Nariadenia vlády SR č. 330/2018 Z. z. ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov Vám oznamujeme:

úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2018 v obci Turčiansky Ďur je 27,47%

sadzba poplatku od 1.3.2019 je 10€/tonu.

 

UŽ – Pozvánka na posedenie

Únia žien Turčiansky Ďur srdečne pozýva všetky žienky z dediny na sobotňajšie posedenie, ktoré sa uskutoční  v SOBOTU 23. 2. 2019 o 18:00 hod. v miestnej knižnici. Cieľom posedenia je príprava na fašiangy v obci a budeme piecť wafle.

Všetci ste srdečne vítaní.