Výsledky volieb prezidenta SR 2019 – 1. kolo

Výsledky volieb prezidenta Slovenskej republiky v obci Turčiansky Ďur 16.03.2019

 

1. Béla Bugár Ing. 0
2. Zuzana Čaputová Mgr. 20
3. Martin Daňo 0
4. Štefan Harabin JUDr. 4
5. Eduard Chmelár doc. Mgr., PhD. 5
6. Marian Kotleba Ing. Mgr. 5
7. Milan Krajniak Bc. 4
8. József Menyhárt PaedDr., PhD. 0
9. František Mikloško RNDr. 1
10. Robert Mistrík Dr. Ing. 0
11. Maroš Šefčovič JUDr., PhD. 23
12. Róbert Švec Mgr. 0
13. Bohumila Tauchmannová Ing. 0
14. Juraj Zábojník Dr. Ing., PhD. 0
15. Ivan Zuzula RNDr., CSc. 0

 

Voľby do Európskeho parlamentu 2019

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil rozhodnutím č. 28/2019 Z. z. voľby do Európskeho parlamentu a určil termín ich konania na sobotu 25. mája 2019. Rozhodnutie o vyhlásení volieb bolo  uverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky (na stiahnutie nižšie). Vzory informácie sú uverejnené na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky: Tlačivá a vzory pre obce a pre volebné komisie 

Súbor:  Rozhodnutie_o_vyhlaseni_volieb_do_europskeho_parlamentu_2019

Oznámenie o sadzbe poplatku za uloženie odpadov na skládke

Vážení občania,

v súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v nadväznosti na Prílohu č. 1 Nariadenia vlády SR č. 330/2018 Z. z. ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov Vám oznamujeme:

úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2018 v obci Turčiansky Ďur je 27,47%

sadzba poplatku od 1.3.2019 je 10€/tonu.