Oznam

Vážení obyvatelia, pripájame sa k celoslovenskej iniciatíve „Mestám a obciam zhasína nádej,“ podľa ktorej dňa 30. januára 2023, v čase od 19:00 hod. do 19:30 hod. demonštratívne zhasneme časť verejného osvetlenia a dáme tak najavo, že situácia s neriešením cien energií pre samosprávy má mimoriadne vážne a negatívne dopady na plnenie mnohých našich základných úloh a povinností, čo sa dotkne aj bežného života každého z nás.

 

Zimná údržba ciest

Vážení občania!

Z dôvodu zimnej údržby ciest v obci Vás žiadame, aby ste neparkovali svoje autá na krajnici ciest, ale vo svojich dvoroch a pozemkoch. Prosíme, aby ste tak urobili vo vlastnom záujme, pre kvalitné odhŕňanie snehu v obci.
Uvedomujeme si, že počet áut neustále rastie. Parkovanie na ulici však znemožňuje plynulý prejazd techniky pri zimnej údržbe. Parkovaním na ceste môže taktiež dôjsť k neúmyselnému poškodeniu auta technikou. Prosíme preto o spoluprácu.

Za pochopenie ďakujeme.