Odpočet spotreby elektrickej energie – obyvateľstvo

Vážení občania, dňa 6. 5. 2023 v sobotu firma Stredoslovenská distribučná, a. s.  oznamuje, že v našej obci bude od 15:00 do 17:30 hodiny prebiehať odpočet spotreby elektriny obyvateľov. Poverená osoba bude viditeľne označená vestou s nápisom odpočtár s logom SSD a. s. a poverením na výkon odpočtov pre Stredoslovenskú distribučnú a. s.

Prosíme o sprístupnenie elektromerov k fyzickému odpočtu a kontrole meracieho zariadenia – elektromera. Odpočet sa vykonáva v zmysle platného zákona 251/2012 o energetike.

Oznam o zbere elektroodpadu

OZNAM O ZBERE A ODVOZE ELEKTROODPADOV
Spoločnosť Brantner Fatra, s. r. o. so sídlom v Martine realizuje
v našej obci zber a odvoz elektroodpadu nasledovne:

ŠTVRTOK 30. 03. 2023 – doobeda (cca 7:00 hod.)

Miesto zberu: parkovisko za kultúrnym domom.

Elektroodpad môžete voziť na parkovisko za kultúrnym domom už
v stredu 29. 03. 2023 poobede. Upozorňujeme, že pre odvoz
elektroodpadu je nutná jeho kompletnosť aj s prívodnými šnúrami.