Oznam o zbere elektroodpadu

OZNAM O ZBERE A ODVOZE ELEKTROODPADOV
Spoločnosť Brantner Fatra, s. r. o. so sídlom v Martine realizuje
v našej obci zber a odvoz elektroodpadu nasledovne:

ŠTVRTOK 30. 03. 2023 – doobeda (cca 7:00 hod.)

Miesto zberu: parkovisko za kultúrnym domom.

Elektroodpad môžete voziť na parkovisko za kultúrnym domom už
v stredu 29. 03. 2023 poobede. Upozorňujeme, že pre odvoz
elektroodpadu je nutná jeho kompletnosť aj s prívodnými šnúrami.

Oznam

V katastrálnom území našej obce, ale aj okolitých obcí prebieha vojenské cvičenie, ktorého sa zúčastňujú vojaci Slovenskej republiky. Cvičenie bude trvať až do 10. februára 2023. Prosíme obyvateľov o spolupatričnosť a pochopenie.