DHZ – Funkcionári

Funkcionári DHZ

Predseda: Daniel Skypala

Podpredseda veliteľ: Ferdinand Thomka

Podpredseda preventivár: Ivana Thomková, Martina Pálešová

Tajomník: Radoslav Coufal

Pokladník: Martina Pálešová

Strojník: Maroš Lettrich

Referent mládeže: Ivana Thomková

Organizačný referent: Anna Lettrichová

Mat. tech. referent: Anna Lettrichová

Revízor: Anna Lettrichová, Martina Pohanková

Člen: Renáta Paulusová

 

Štatutári DHZ

Daniel Skypala

Radoslav Coufal