Oznámenie o utvorení volebného okrsku a o určení volebnej miestnosti

V zmysle § 8 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bol na území obce Turčiansky Ďur pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa budú konať 30. septembra 2023

utvorený 1 volebný obvod
a určená 1 volebná miestnosť – Obecná knižnica