Fotky – Predvianočné posedenie 2018

Autor fotografií: p. Radoslav Coufal