Pozvánka

Organizačný výbor z. o. Jednoty dôchodcov Slovenska v Turčianskom Ďure pozýva všetkých svojich členov na posedenie spojené s podávaním gulášu a občerstvenia, ktoré  sa uskutoční dňa 20. 07. 2022 v stredu o 12,00 hodine v priestoroch obecnej knižnice a dvora OÚ.