Oznam – otvorenie školského roka ZŠ F. Hrušovského v Kláštore pod Znievom

Riaditeľstvo ZŠ Františka Hrušovského oznamuje rodičom a žiakom, že otvorenie školského roka 2021/2022 sa uskutoční 02. 09. 2021 (štvrtok) o 7:30 hod. na školskom dvore (do 9:00hod.).Po slávnostnom otvorení šk. roka pôjdu žiaci do tried.

Žiaci 1. ročníka môžu ísť do triedy v sprievode zákonného zástupcu, ktorý je povinný odovzdať:  Vyhlasenie_bezpriznakovost_navstevnika_(1).doc

Všetci žiaci sú povinní odovzdať: Pisomne_vyhlasenie_o_bezpriznakovosti_(1).docx, ktoré si tu môžete stiahnuť, alebo prísť prevziať pri vstupe do budovy školy.

Všetci žiaci a zamestnanci školy sú povinní mať dýchacie cesty prekryté rúškom.

Rodičia, ktorí prejavili záujem o Ag testy na domáce samotestovanie budú o ďalšom postupe informovaní, nakoľko testy našej škole neboli pridelené z kapacitných dôvodov.

Obedy v ŠJ budú zabezpečené  od 02.09.2021 /štvrtok/  pre prihlásených žiakov u vedúcej ŠJ.

ŠKD pracuje  od   02.09.2021, v čase  06:00hod.- 17:00hod. hod. pre prihlásených žiakov.

V piatok 03.09.2021 bude vyučovanie pre všetky ročníky 4. vyučovacie hodiny. Od pondelka 06.09.2021 sa žiaci vyučujú podľa rozvrhu.

Kolektív zamestnancov praje všetkým   správne  vykročenie do nového školského roku.

(27.7 kB)Pisomne_vyhlasenie_o_bezpriznakovosti.docx