Oznam o zbere kuchynského oleja

Od 15. 11. 2021 je možné nosiť použitý kuchynský olej na obecný úrad. Prinesený olej je potrebné odovzdať pracovníkovi obecného úradu, ktorý olej uloží do nádoby na to určenej firmou Brantner Fatra s. r. o.  Olej musí byť bez prímesí zvyškov jedál alebo iného odpadu. 

Ako zberať kuchynský olej?

Nech zber prebieha akýmkoľvek spôsobom, vždy musíme dodržať nasledovný postup – olej zbierame do suchých a čistých PET fliaš (najlepšie priesvitných), alebo originálnych obalov, ktoré sa dajú bezpečne uzavrieť. Do fliaš nalievajme olej až po jeho vychladnutí. Snažme sa o to, aby bol olej bez zvyškov potravín. Dobre uzavretú fľašu s použitým kuchynským olejom takto odovzdáme.