Odpočet spotreby elektrickej energie – obyvateľstvo

Vážení občania, dňa 4. 5. 2022 v stredu firma Stredoslovenská distribučná, a. s.  oznamuje, že v našej obci bude od 15:30 do 18:30 hodiny prebiehať odpočet spotreby elektriny obyvateľov. Poverená osoba bude viditeľne označená vestou s nápisom odpočtár s logom SSD a. s. a poverením na výkon odpočtov pre Stredoslovenskú distribučnú a. s.

Prosíme o sprístupnenie elektromerov k fyzickému odpočtu a kontrole meracieho zariadenia – elektromera. Odpočet sa vykonáva v zmysle platného zákona 251/2012 o energetike.