Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Martine vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru od 20. júla 2022 od 7:00 hod. do odvolania.

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva požiaru