Zoznam zaregistrovaných kandidátov vo voľbách do orgánov samosprávy obcí 2022

Obec Turčiansky Ďur uverejňuje podľa § 173 ods. 2 a § 178 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov zaregistrovaných pre voľby starostu obce a kandidátov zaregistrovaných pre voľby do obecného zastupiteľstva.

Zoznam zaregistrovaných kandidátov – obecné zastupiteľstvo.

Zoznam zaregistrovaných kandidátov – starosta obce.