Štatistické zisťovanie o použití spaľovacích zariadení a spotrebe palív v domácnostiach

Naša obec bola vybraná Štatistickým úradom SR do zisťovania informácií o individuálnom vykurovaní rodinných domov, ktoré sa uskutoční od 1. júla do 30. novembra 2022. V tomto období budú vybrané domácnosti v obci oslovené listom a navštívi ich zamestnanec Štatistického úradu SR poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach osobitným poverením.

Podrobnejšie informácie: Štatistické zisťovanie