Registrácia chovov ošípaných v súvislosti s AMO

Na základe usmernenia vydaného Štátnou veterinárnou a potravinovou správou SR sú chovatelia ošípaných s čo i len jedným kusom ošípanej, ktorá je určená na domácu spotrebu doposiaľ neregistrovaní v Centrálnej evidencii hospodárskych zvierat povinní registrovať svoj chov.
Tlačivo na registráciu chovu s 1 ošípanou na domácu spotrebu je možné si vyžiadať na obci, RVPS Martin alebo na regionálnom pracovisku plemenárskych služieb SR.
Tlačivo je možné aj vytlačiť z webovej stránky Štátnej veterinárnej a potravinovej správy, Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR alebo Plemenárskych služieb SR.

Registrácia je bezplatná a povinnosť registrovať chov aj s jednou ošípanou je z dôvodu nepriaznivej situácie v súvislosti s Africkým morom ošípaných.

Usmernenie                      Registrácia Farmy PSSR

Žiadosť o súčinnosť        RCH s jednou ošípanou

Usmernenie RCH             Žiadosť o registráciu chovu