Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2022

Vážení občania,

v prílohe Vám predkladáme návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Turčiansky Ďur.

Plán kontrolnej činnosti HK II. polrok 2022-návrh