Návrh VZN č. 1/2022 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Turčiansky Ďur

Vážení občania,

v prílohe Vám predkladáme návrh VZN č. 1/2022 o určení času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území  obce Turčiansky Ďur.

Návrh VZN o čase predaja