Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Stredoslovenská distribučná, a. s. oznamuje, že dňa 18.07.2022 v čase od 7:45 hod. do 16:00 hod. bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy.

prerušenie el. energie 18.7.2022