Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

E-mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre referendum, ktoré sa bude konať dňa 21. januára 2023:

info@turcianskydur.sk

Do okrskovej volebnej komisie môže delegovať jedného člena a jedného náhradníka politická strana alebo politické hnutie zastúpené v NR SR (ďalej len „politická strana“) a petičný výbor za referendum.

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie doručí politická strana a petičný výbor za referendum starostovi obce v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení referenda (do 24. novembra 2022 do 24:00 hod.).