Oznámenie o utvorení volebných okrskov s vymedzením ich územného obvodu a o určení volebnej miestnosti

V zmysle § 8 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bol na území obce Turčiansky Ďur pre referendum, ktoré sa bude konať 21. januára 2023

utvorený 1 volebný okrsok 
a určená 1 volebná miestnosť: Obecná knižnica , 038 43  Turčiansky Ďur 6.