Zimná údržba ciest

Vážení občania!

Z dôvodu zimnej údržby ciest v obci Vás žiadame, aby ste neparkovali svoje autá na krajnici ciest, ale vo svojich dvoroch a pozemkoch. Prosíme, aby ste tak urobili vo vlastnom záujme, pre kvalitné odhŕňanie snehu v obci.
Uvedomujeme si, že počet áut neustále rastie. Parkovanie na ulici však znemožňuje plynulý prejazd techniky pri zimnej údržbe. Parkovaním na ceste môže taktiež dôjsť k neúmyselnému poškodeniu auta technikou. Prosíme preto o spoluprácu.

Za pochopenie ďakujeme.