Oznámenie

Počas mimoriadnych opatrení prijatých  vládou SR v súvislosti s výskytom ochorenia COVID-19 sa v našej obci uskutočnilo zasadnutie Obecného zastupiteľstva 8.5.2020. Na základe pokynov krízového štábu oproti bežnému zastupiteľstvu bolo toto uskutočnené bez prítomnosti verejnosti. Podľa rokovacieho poriadku bolo rokovanie OZ nahrávané na zvukový záznam, na základe ktorého bola vypracovaná zápisnica. Aby bola  verejnosť informovaná podľa Zákona č. 211/2000 Z. z. zverejňujem tento zvukový záznam všetkým občanom.