Zimná údržba

Vážení občania, žiadame Vás, aby ste neparkovali svoje autá na miestnych komunikáciách a verejných priestranstvách obce, z dôvodu zimnej údržby ciest. Na miestach, kde budú zaparkované autá, nebude vykonaná zimná údržba.