Zmena termínu konania volieb do orgánov samosprávy obcí 2020

Vážení občania,

oznamujeme Vám, že na základe odporúčania Ústredného krízového štábu z 18. marca 2020, aby sa voľby do orgánov samosprávy obcí, vyhlásené na sobotu 4. apríla 2020, vzhľadom na hrozbu šírenia ochorenia COVID-19 a s tým spojených epidemiologických rizík v tomto termíne nevykonali, Kancelária predsedu Národnej rady Slovenskej republiky pripravuje návrh rozhodnutia predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o zmene termínu konania volieb do orgánov samosprávy obcí.

Akonáhle bude predmetné rozhodnutie uverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, budeme Vás o ňom informovať.

Rozhodnutie predsedu NR SR 2020 k voľbám.pdf