Zmena režimu prímestskej autobusovej dopravy od 30.10.2020

SAD Žilina informuje, že z dôvodu mimoriadnej situácie súvisiacej s rizikom a elimináciou šírenia COVID-19 a prijatých opatrení Vládou SR a Žilinským samosprávnym krajom bude od piatka 30. októbra 2020 počas pracovných dní vedená prímestská doprava v prázdninovom režime až do 12. decembra 2020.

V sobotu a v nedeľu sa režim nemení.

Venujte zvýšenú pozornosť znamienkam a vysvetlivkám v cestovnom poriadku:
x10  – premáva v dňoch školského vyučovania
x11  – premáva v dňoch školských prázdnin

V prípade ďalších zmien Vás budeme bezodkladne informovať.

Ďakujeme všetkým za rešpektovanie a dodržiavanie prijatých opatrení počas cestovania autobusmi SAD Žilina a pevne veríme, že toto ťažké obdobie v súvislosti s COVID-19 prekonáme spoločnými silami.