Oznámenie o utvorení volebného okrsku a o určení volebnej miestnosti

V zmysle § 8 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bol na území obce Turčiansky Ďur pre voľby prezidenta Slovenskej republiky, ktoré sa budú konať 23. marca 2024, v prípade druhého kola volieb 6. apríla 2024

utvorený 1 volebný obvod 
a určená 1 volebná miestnosť – Obecná knižnica, 038 43  Turčiansky Ďur 6