Menovanie zapisovateľa OVK

V zmysle § 19 ods. 4 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bol za zapisovateľa okrskovej volebnej komisie v obci Turčiansky Ďur pre voľby prezidenta Slovenskej republiky konané dňa 23. marca 2024, v prípade druhého kola dňa 6. apríla 2024 menovaný

Patrik HANES
sídlo: Obec Turčiansky Ďur, 038 43  Turčiansky Ďur 6
č. tel: +421 917 649 145
e-mail: patrik@hanes.sk