Menovanie zapisovateľa OVK

V zmysle § 19 ods. 4 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bol za zapisovateľa okrskovej volebnej komisie v obci Turčiansky Ďur pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky konané dňa 30. septembra 2023 menovaný

Patrik Hanes
sídlo: Obec Turčiansky Ďur, 038 43
č. tel: + 421 917 649 145
e-mail: patrik@hanes.sk