Oznam o vývoze odpadu

Vážení občania, firma Brantner Fatra, s. r. o. oznamuje, že v termíne od 13. 10. 2023 do 16. 10. 2023  bude v našej obci pristavený kontajner na zber veľkoobjemového komunálneho odpadu.