Pozvánka

Organizačný výbor Jednoty dôchodcov Slovenska v Turčianskom Ďure pozýva všetkých svojich členov na posedenie spojené s podávaním gulášu a občerstvenia. Posedenie sa uskutoční dňa 26. 07. 2023 v stredu o 15:00 hodine v priestoroch Obecnej knižnice a dvora OÚ.

Oznam o zbere elektroodpadu

OZNAM O ZBERE A ODVOZE ELEKTROODPADOV
Spoločnosť Brantner Fatra, s. r. o. so sídlom v Martine realizuje
v našej obci zber a odvoz elektroodpadu nasledovne:

ŠTVRTOK 03. 08. 2023 – doobeda (cca 7:00 hod.)

Miesto zberu: parkovisko za kultúrnym domom.

Elektroodpad môžete voziť na parkovisko za kultúrnym domom už
v stredu 02. 08. 2023 poobede. Upozorňujeme, že pre odvoz
elektroodpadu je nutná jeho kompletnosť aj s prívodnými šnúrami.