Voľby do Európskeho parlamentu 2019

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil rozhodnutím č. 28/2019 Z. z. voľby do Európskeho parlamentu a určil termín ich konania na sobotu 25. mája 2019. Rozhodnutie o vyhlásení volieb bolo  uverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky (na stiahnutie nižšie). Vzory informácie sú uverejnené na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky: Tlačivá a vzory pre obce a pre volebné komisie 

Súbor:  Rozhodnutie_o_vyhlaseni_volieb_do_europskeho_parlamentu_2019