Voľby do orgánov samosprávy obcí 2020

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a
určil deň ich konania na sobotu 4. apríla 2020. Rozhodnutie č. 334/2019 Z. z. o vyhlásení
volieb je uverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Informácie pre voliča