Odpočet spotreby elektrickej energie – obyvateľstvo

Oznamujeme občanom, že dňa 8. 5. 2021 v sobotu firma Stredoslovenská distribučná, a. s.  bude v našej obci  od 08:30 do 12:00 hodiny vykonávať  ročný odpočet spotreby elektriny obyvateľov. Poverená osoba bude viditeľne označená vestou s nápisom odpočtár s logom SSD a. s. a poverením na výkon odpočtov pre Stredoslovenskú distribučnú a. s. a zmysle platného nariadenia chránená respirátorom. V prípade karantény – prosím viditeľne označiť bránu, odpočet vo vnútri domu bude  v tom prípade riešený individuálne.