Komunálne voľby 2018 – zverejnenie kontaktov

Zverejnenie kontaktov ku komunálnym voľbám 2018

Zapisovateľka miestnej volebnej komisie :

Mgr. Daniela Hupková Dančová

kontaktné miesto pre odovzdanie kandidátnych listín:

Obecný úrad Turčiansky Ďur, Turčiansky Ďur č. 6

úradné hodiny: pondelok, streda, piatok 17.00 – 18.00

telefón 0904 137 682

mail: obecturcianskydur@centrum.sk

Emailová adresa

na doručenie oznámenia o delegovaní člena a  náhradníka do miestnej volebnej komisie:

obecturcianskydur@centrum.sk