Oznam o vývoze odpadu

Vážení občania, firma Brantner Fatra, s. r. o. oznamuje, že v termíne od 13. 10. 2023 do 16. 10. 2023  bude v našej obci pristavený kontajner na zber veľkoobjemového komunálneho odpadu.

Pozvánka

Organizačný výbor Jednoty dôchodcov Slovenska v Turčianskom Ďure pozýva všetkých svojich členov na posedenie spojené s podávaním gulášu a občerstvenia. Posedenie sa uskutoční dňa 26. 07. 2023 v stredu o 15:00 hodine v priestoroch Obecnej knižnice a dvora OÚ.